Werkzaamheden

Bouwkundig Bureau Rhombus kan o.a. de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

– ventilatieberekeningen (NEN 1087), ventilatiestroomschema

– daglichttoetredingberekeningen (NEN 2057)

– doorspuibaarheid-berekeningen

– Veiligheids- & gezondheidsplan ontwerpfase (V&G-plan ontwerpfase)

– oppervlaktes bepalen (NEN 2580)

Neem gerust contact op voor maatwerk of andere werkzaamheden.