Bouwbesluit

Elk bouwwerk dient te voldoen aan de wet. Het bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over het (ver)bouwen en slopen van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen en over de veiligheid tijdens het bouwen en slopen.

Bouwkundig Bureau Rhombus kan uw bouwwerk toetsen aan het bouwbesluit. Als uw bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit levert u dit tijdswinst opĀ en werkt dus kostenbesparend.