Milieuprestatieberekening

Sinds 1 januari 2013 is de milieuprestatieberekening een verplicht onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning!

De milieuprestatieberekening gebouwen (MPG) berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen: Deze berekening wordt gemaakt met MPGcalc v1.2 en Nationale Milieudatabase v2.3.

Door een milieuprestatieberekening aan te leveren wordt voldaan aan hoofdstuk 5, afdeling 5.2 van het bouwbesluit.

Deze berekening kunnen wij voor u maken.